Review company , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Đường Số 7

Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Đường Số 7

https://gongcha.com.vn/wp-content/uploads/2018/03/Untitled-4.png
1-50
385 Đường Số 7, KDC Bình Trị Đông, Tiểu Khu 1, P. Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM

Fanpage

Review gần đây

Người tìm việc đã review Jobhopin

5.00 star(s) (3)

bạn ứng tuyển vị trí nào vậy bạn

Saophainoi đã review R-PAC

Công ty mỹ nhưng thực chất là đang làm việc cho mấy bác srilanka!!! Như một công ty gia đình - ba : tgd - mẹ: gđ kinh doanh - chú: gđ tài chính -...

Top