Review company , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Thềm Xưa Cafe - Nguyễn Cảnh Chân

Thềm Xưa Cafe - Nguyễn Cảnh Chân

https://bizweb.dktcdn.net/100/176/486/articles/20141517529163.jpg?v=1486693196753
1-50
371D1 Nguyễn Cảnh Chân, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM

Fanpage

Review gần đây

Người tìm việc đã review Jobhopin

5.00 star(s) (3)

bạn ứng tuyển vị trí nào vậy bạn

Saophainoi đã review R-PAC

Công ty mỹ nhưng thực chất là đang làm việc cho mấy bác srilanka!!! Như một công ty gia đình - ba : tgd - mẹ: gđ kinh doanh - chú: gđ tài chính -...

Top