Review company , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Say Coffee 24H - Điện Biên Phủ

Say Coffee 24H - Điện Biên Phủ

https://img.jamja.vn/jamja-prod/tmp_gcs_full_5cc1286376ec5751c5410782-2019-04-25-032419.jpeg?cache=1
1-50
475 Điện Biên Phủ, P. 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Fanpage

Review gần đây

Người tìm việc đã review Jobhopin

5.00 star(s) (3)

bạn ứng tuyển vị trí nào vậy bạn

Saophainoi đã review R-PAC

Công ty mỹ nhưng thực chất là đang làm việc cho mấy bác srilanka!!! Như một công ty gia đình - ba : tgd - mẹ: gđ kinh doanh - chú: gđ tài chính -...

Top