Review company , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Miền Đồng Thảo Cafe

Miền Đồng Thảo Cafe

https://bizweb.dktcdn.net/100/176/486/articles/20141517529163.jpg?v=1486693196753
1-50
221A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Fanpage

Review gần đây

Người tìm việc đã review Jobhopin

5.00 star(s) (3)

bạn ứng tuyển vị trí nào vậy bạn

Saophainoi đã review R-PAC

Công ty mỹ nhưng thực chất là đang làm việc cho mấy bác srilanka!!! Như một công ty gia đình - ba : tgd - mẹ: gđ kinh doanh - chú: gđ tài chính -...

Top