Review company , Salary, Service, boss and Work.....Everything

1W1S

1W1S

https://reviewcongty.com//images/companies/1w1s-logo.png
1-50
176 Bcons Tower, Nguyen Van Thuong Street Binh Thanh Ho Chi Minh

Fanpage

Review gần đây

Người tìm việc đã review Jobhopin

5.00 star(s) (3)

bạn ứng tuyển vị trí nào vậy bạn

Saophainoi đã review R-PAC

Công ty mỹ nhưng thực chất là đang làm việc cho mấy bác srilanka!!! Như một công ty gia đình - ba : tgd - mẹ: gđ kinh doanh - chú: gđ tài chính -...

Top