Review company , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Review Dịch vụ - Sản phẩm

Dịch vụ sửa tivi tại nhà

Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Dịch vụ chứng minh tài chính

Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
1
Bài viết
2
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có
Trả lời
0
Lượt xem
5
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
16
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
17
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
16
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
16
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
29
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
23
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
22
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
17
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
19
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
22
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
18
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
21
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
19
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
18
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
14
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
17
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
16
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
13
Reviews
0

Fanpage

Review gần đây

Saophainoi đã review R-PAC

Công ty mỹ nhưng thực chất là đang làm việc cho mấy bác srilanka!!! Như một công ty gia đình - ba : tgd - mẹ: gđ kinh doanh - chú: gđ tài chính -...

Ứng tuyển việc đã review Jobhopin

5.00 star(s) (3)

Mình đi phỏng vấn và có trải nhiệm cực kì tệ với CEO: 1. Mình là người rất coi trọng giờ giấc nên luôn lên kế hoạch để đi phỏng vấn đúng giờ. Đến...

Top