Review company , Salary, Service, boss and Work.....Everything

Review Công ty

  • 5.00 star(s) (8)
Mức lương:
Trả lời
11
Lượt xem
341
Reviews
7
H
Trả lời
1
Lượt xem
135
Reviews
0
Như
N
  • 5.00 star(s) (3)
Mức lương:
Trả lời
4
Lượt xem
297
Reviews
3
Người tìm việc
N
Mức lương:
Trả lời
1
Lượt xem
195
Reviews
0
Saophainoi
S
  • 1.00 star(s) (1)
Mức lương:
Trả lời
1
Lượt xem
119
Reviews
1
coder PHP
C
  • 1.00 star(s) (2)
Mức lương:
Trả lời
2
Lượt xem
186
Reviews
2
coder
C
  • 1.00 star(s) (1)
Mức lương:
Trả lời
2
Lượt xem
106
Reviews
1
coder (Long)
C
Trả lời
1
Lượt xem
141
Reviews
1
Hoàng văn hoàn
H
Trả lời
0
Lượt xem
88
Reviews
0
Trả lời
0
Lượt xem
95
Reviews
0

Fanpage

Review gần đây

Huy đã review Telestar Vietnam

5.00 star(s) (8)

Công ty start up

Như đã review Chi Cục thuế Quận 2

Tôi có đề nghị xem lại bộ phận nhận hồ sơ thuế quận 2 đối với dự án chưa có sổ ,cán bộ làm việc ko đàng hoàng, hành hạ dân vòi tiền , không thông...

Top